Ανακοίνωση Συλλόγου – Εγκατάσταση POS-προσφορά Eurobank

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση POS-προσφορά Τραπέζης Eurobank

Κατόπιν ερωτημάτων πολλών συνάδελφων για το περιεχόμενο της προσφοράς της Τραπέζης Eurobank προς το Σύλλογό μας, για την τοποθέτηση POS, σας την παραθέτουμε αυτούσια.

    Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                      Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                             Ευτυχία Καραστάθη

 

Συνημμένα αρχεία: