Ανακοίνωση Συντονιστικής – Σχετικά με τροποποίηση Κώδικα Συμβολαιογράφων

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. πρωτ. 360/2-8-2017 ενημερωτικής επιστολής μου και με αφορμή την τροποποίηση του άρθρου 98 και την προσθήκη νέας διάταξης ως άρθρο 98α του Κώδικα Συμβολαιογράφων (Ν.2830/2000), η οποία ψηφίστηκε την 1η Αυγούστου 2017 από την Βουλή, σας αποστέλλω το σχέδιο Νόμου με όλες τις τροποποιήσεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων, το οποίο εκπόνησε η συσταθείσα από τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης κ. Αντώνιο Ρουπακιώτη επιτροπή και το οποίο ομόφωνα είχε γίνει αποδεκτό από τα θεσμικά μας όργανα (Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και Διοικητικά Συμβούλια Συλλόγων).

Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο Νόμου δεν προωθήθηκε προς ψήφιση από τον τότε Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Βλαχάκη, λόγω της επίμαχης διάταξης του άρθρου 12 του νομοσχεδίου, περί ψηφιακών υπογραφών, η οποία είχε απορριφθεί από τα θεσμικά όργανα.

Οι λοιπές τροποποιήσεις, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, έχουν γίνει αποδεκτές από τα θεσμικά όργανα (Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και Διοικητικά Συμβούλια Συλλόγων), θα περιληφθούν σε επόμενα νομοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Με τιμή

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκα