Ανακοίνωση Συντονιστικής – Έγγραφο προς ΥΠΕΚΑ για παράταση ισχύος Ν.4178/2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’αριθμ, πρωτ.433/19.9.2017 έγγραφό μας σχετικά με το αίτημά μας για παράταση ισχύος του Ν.4178/2013 για να λάβετε γνώση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: