Ανακοίνωση-Ημέρα νομικών συμβουλών-Στασινόπουλος

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σας ενημερώνουμε ότι, ο τέως Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Νικόλαος Στασινόπουλος  θα δέχεται τους συναδέλφους

κάθε Δευτέρα, ώρες 11:00 έως 14:00

στο γραφείο Προέδρου, στο 2ο όροφο της οδού Γ. Γενναδίου 4 (τηλ: 210-3307457) για παροχή συμβουλών σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης, χαρτοσήμου και φορολογίας κεφαλαίου.

 

Εκ του Συλλόγου