Ανακοίνωση Συλλόγου – Υπουργική απόφαση για την αύξηση αντικειμενικών αξιών-Ισχύς από 1.1.2019

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας  γνωρίζουμε ότι υπογράφηκε η υπουργική απόφαση με τις νέες αντικειμενικές αξίες. Στην ως άνω απόφαση προβλέπεται ότι οι νέες αντικειμενικές αξίες για τις μεταβιβάσεις ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία, θα τεθούν σε ισχύ από 1.1.2019.

Θα σας κοινοποιηθεί το σχετικό ΦΕΚ αμέσως μόλις δημοσιευθεί.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης