Εγκύκλιος Συντονιστικής 18/2018 – Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

  1. Το υπ’ αριθμ.πρωτ. ΠΡ 808/1824344/14.06.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων :

α) Καλοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Σίνδου και Χαλάστρας του Καλλικρατικού Δήμου Δέλτα,

β) Καβαλλαρίου και Λαγυνών του Καλλικρατικού Δήμου Λαγκαδά,

γ) Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου και Γέφυρας του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκηδόνος και

δ) Λητής, Νεοχωρούδας και Πενταλόφου του Καλλικρατικού Δήμου Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 11 Ιουνίου 2018 έως 11 Σεπτεμβρίου 2018 για κατοίκους ημεδαπής και από 11 Ιουνίου 2018 έως 11 Δεκεμβρίου 2018 για κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

  1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡ 815/1824528/15.06.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης των προκαποδιστριακών Δήμων Σίνδου, Χαλάστρας και Αγίου Αθανασίου, και στις Κοινότητες καλοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Αγχιάλου, Γέφυρας, Λητής, Νεοχωρούδας, Πενταλόφου, Καβαλλαρίου και Λαγυνών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 15/5/17.05.2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 11η Ιουνίου 2018, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου 2018, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 11 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας