Ανακοίνωση Συλλόγου-Σεμινάριο Κτηματολογίου-10.12.18

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018  και ώρες 15.30 μέχρι 19.00, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτικό σεμινάριο στον πρώτο όροφο του Συλλόγου, με θέμα:

«Το Κτηματολόγιο στη Συμβολαιογραφική πρακτική. Η εφαρμογή των νόμων 2308/1995 και 2664/1998, όπως ισχύουν».

Εισηγητές:

  • κ. Κωνσταντίνος Κωτούλας και κα. Σοφία Τζαβέλλα (Δικηγόροι, τέως Νομικοί Σύμβουλοι Κτηματολογίου).

Παρεμβάσεις θα γίνουν από τους : κ. Γεώργιο Ρούσκα, Πρόεδρο Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. και κ. Κωνσταντίνο Καραΐσκο (Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης – Μηχανογράφησης και Κτηματολογίου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών)

Συντονιστής:

  • κ. Θεόδωρος Χαλκίδης, Γ. Γραμματέας Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

Τo σεμινάριο θα βιντεοσκοπηθεί και θα είναι προσβάσιμο μετά από μερικές ημέρες από την ιστοσελίδα μας (enotariat.gr).

Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί δύναται να αποστείλει τις ευκρινείς, συντόμως και ακριβώς διατυπωθείσες ερωτήσεις του (μέχρι 10 σειρές) σχετικά με τo ανωτέρω σεμινάριo, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, στο email: notaries@notariat.gr, ή στο fax: 210-3848335 .

Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                             Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: