Εγκύκλιος Συλλόγου 38/2018 – Αποστολή εγχειριδίου ερωταπαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων

ΘΕΜΑ: Αποστολή εγχειριδίου ερωτήσεων- απαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            αποστέλλεται προς ενημέρωσή σας το εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων, την επικαιροποιημένη έκδοση του οποίου επιμελήθηκαν α) η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), β) η Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) και γ) το Τμήμα Δ΄-Υποθέσεων Πολιτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                       Θεόδωρος Χαλκίδης