Εγκύκλιος Συντονιστικής 11/2019-Σεμινάριο-Κατάνια Ιταλίας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης–εκπαίδευσης για τους συμβολαιογράφους «Η Ευρώπη για τους Συμβολαιογράφους – Οι Συμβολαιογράφοι για την Ευρώπη ΙΙΙ» (TheEurope for NotariesNotaries for EuropeTraining ΙΙΙ 2018-2020), η Ελληνική Συμβολαιογραφία συμμετέχει μαζί με την Ιταλική Συμβολαιογραφία και τη Συμβολαιογραφία της Μάλτας, καθώς και συναδέλφους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, στο σεμινάριο που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα E-Justice της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) και θα διοργανωθεί στην Κατάνια της Ιταλίας  στις 12 Απριλίου 2019  στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Mercure (Piazza Giovanni Verga 39, Catania).

Στο σεμινάριο της 12ης Απριλίου 2019 θα εξετασθούν: α) ο Κανονισμός σχετικά με ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων (ΕΕ 2016/1103) και β) ο Κανονισμός σχετικά με ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων (ΕΕ 2016/1104).

Στο ανωτέρω σεμινάριο θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην αγγλική, ιταλική και ελληνική γλώσσα   και δεν υπάρχει κόστος εγγραφής ή συμμετοχής σ’ αυτά. Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://goo.gl/forms/rNlFmE9EBRkJP1lH2 τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Το κόστος μετάβασης / επιστροφής και διαμονής στην Κατάνια βαρύνει τον κάθε συμμετέχοντα.

Σας αποστέλλονται συνημμένα: α)   ο Κανονισμός σχετικά με ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων (ΕΕ 2016/1103), β) ο Κανονισμός σχετικά με ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων (ΕΕ 2016/1104), καθώς και δ) το αναλυτικό πρόγραμμα του  σεμιναρίου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας