Εγκύκλιος Συντονιστικής 19/2019-Διαβίβαση εγγράφου ΑΑΔΕ-υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.2037/01.03.2019 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα:  «Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» προς ενημέρωσή σας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας