Εγκύκλιος Συντονιστικής 32-2019 – Διαβίβαση εγγράφων Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τα κάτωθι έγγραφα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που αφορούν α) στον ορισμό ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης (12-4-2019) και β) την εφαρμογή των διαδικασιών των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της ημερομηνίας της τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων και μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου. Ειδικότερα:

  1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919083/ΔΚ 344/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την πρώην Κοινότητα Μαυρομματίου Παμίσου του πρώην Νομού Μεσσηνίας, νυν Τοπικής Κοινότητας Μαυρομματίου Παμίσου της Δημοτικής Ενότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919082/ΔΚ 345/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την πρώην Κοινότητα Ελαιοχωρίου του πρώην Νομού Μεσσηνίας, νυν Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919081/ΔΚ 346/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την πρώην Κοινότητα Μικρομάνης του πρώην Νομού Μεσσηνίας, νυν Τοπικής Κοινότητας Μικρομάνης της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919094/ΔΚ 342/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την Κτηματολογική Βάση του Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Σπάρτης ενόψει της λειτουργίας του ως Κτηματολογικό Γραφείο, μετά την περαίωση της κτηματογράφησης των πρώην Κοινοτήτων Αγίου Ιωάννου (Λακεδαίμονος), Αφισίου, Μαγούλας, Μυστρά και Παρορείου του πρώην Νομού Λακωνίας.
  5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919078/ΔΚ 347/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την Κτηματολογική Βάση του Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Εύας ενόψει της λειτουργίας του ως Κτηματολογικό Γραφείο, μετά την περαίωση της κτηματογράφησης των πρώην Κοινοτήτων Καρτερολίου και Πιπερίτσης του πρώην Νομού Μεσσηνίας.
  6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919088/ΔΚ 343/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την πρώην Κοινότητα Κλαδά του πρώην Νομού Λακωνίας, νυν Τοπικής Κοινότητας Κλαδά της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: