Εγκύκλιος Συντονιστικής-36/2019-Διαβίβαση εγγράφου Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τo υπ’ αριθ. Πρωτ. ΠΡ 656/1923012/23.04.2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, σύμφωνα με το οποίο, με την  υπ’ αριθ. 62/18/17.04.2019 απόφαση του ΔΣ του Φορέα, παρατείνεται μέχρι την 12η Ιουνίου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού η προθεσμία υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας