Ανακοίνωση Συλλόγου 2019-Αναστολή εργασιών στα Πρωτοδικεία Αθηνών & Θεσσαλονίκης κατά τις εκλογές 7-7-2019

ΘΕΜΑ: Αναστολή εργασιών σε Πρωτοδικεία Αθηνών & Θεσσαλονίκης κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 304/27-6-2019 Ανακοίνωσης της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων για την αναστολή εργασιών δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων και πλειστηριασμών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, σας ενημερώνουμε περαιτέρω ότι, ειδικότερα προκειμένου για τα Πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, οι εργασίες αναστέλλονται από την 3η Ιουλίου 2019 έως και την 12η Ιουλίου 2019Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η διενέργεια πλειστηριασμών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας