Ανακοίνωση Συντονιστικής – Αναστολή εργασιών διακστηρίων, πλειστηριασμών κ.λπ. λόγω εκλογών 7-7-2019

ΘΕΜΑ: Βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 39979/27-6-2019 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Τμήμα Οργάνωσης Δικαστηρίων & Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών), σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες των δικαστηρίων της Χώρας αναστέλλονται από την 3η Ιουλίου 2019 έως και την 10η Ιουλίου 2019Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η διενέργεια πλειστηριασμών. Περαιτέρω, αναστέλλονται οι εργασίες των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων της Χώρας κατά την 5η και την 8η Ιουλίου 2019.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας