Εγκύκλιος Συλλόγου 8/2019-Θερινό Ωράριο Συμβολαιογραφείων

Θ Ε Μ Α:  Θερινό ωράριο λειτουργίας συμβολαιογραφείων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, δυνάμει της από 06-06-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η οποία ελήφθη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 παρ. 1 εδ. ζ’ του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων», καθορίσθηκε ο χρόνος λειτουργίας των Συμβολαιογραφείων της περιφέρειας των Ειρηνοδικείων Αθηνών, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Καλλιθέας, Κρωπίας, Λαυρίου (εκτός Κέας), Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Νέων Λιοσίων, Νίκαιας, Πειραιώς, Περιστερίου, Σαλαμίνας, και Χαλανδρίου ως εξής: α) από 1η Ιουνίου 2019 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 καθημερινά από 08.00 έως 16.00 και β) από 1η Οκτωβρίου 2019 μέχρι 31 Μαΐου 2020 κάθε Δευτέρα και Πέμπτη πρωί, από 08.00 έως 14.00 και το απόγευμα, από 17.00 έως 20.30, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από 08.00 έως 15.00.

          Επισημαίνεται ότι, τα συμβολαιογραφεία των συναδέλφων, των οποίων τα ονόματα (με αντίστροφη απόλυτη αλφαβητική σειρά) και η συγκεκριμένη ημερομηνία λειτουργίας των γραφείων τους, αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, θα λειτουργούν από 1η Ιουνίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 και τις απογευματινές ώρες, ήτοι από 17.00 έως 20.30.

                                     

Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης

                  

               

Συνημμένα αρχεία: