Ανακοίνωση Συλλόγου 26/7/2019 – Λειτουργία υπηρεσιών κατα το μήνα Αύγουστο 2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, κατά το μήνα Αύγουστο, η ταμειακή υπηρεσία του Συλλόγου (λογιστήριο, τριπλότυπα, ταμείο) δεν θα λειτουργεί.

Η είσπραξη δικαιωμάτων εκ τραπεζικών και κρατικών συμβολαίων καταβλητέων από 1.8.2019 έως 10.8.2019, καθώς και των οφειλομένων στο Σύλλογο ποσών, θα γίνει από 3.9.2019 έως 10.9.2019 χωρίς καμία επιβάρυνση.

Επίσης, ο Σύλλογος θα παραμείνει κλειστός κατά το χρονικό διάστημα από 12.8.2019 έως και 16.8.2019 λόγω εργασιών αντικατάστασης των λογισμικών προγραμμάτων.

               Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

              Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                       Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: