Εγκύκλιος Συντονιστικής 58/2019 – Έναρξη ισχύος Κτηματολογίου 1-10-2019 σε διαφόρους Δήμους της Αττικής

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την υπ’ αριθμ. 82/4/17.9.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα (ΝΠΔΔ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ Β/3619/1-10-2019, διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα κατά μεταφορά από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης, όπου αυτά περιλαμβάνονται με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από τον Φορέα (Ν.Π.Δ.Δ.) «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 291/2.7.2019:

1) Στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (πρώην Νομός Αττικής) και ειδικότερα:

α) στο Δήμο Παπάγου, νυν Δημοτική Ενότητα Παπάγου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού,

β) στο Δήμο Ψυχικού νυν Δημοτική Ενότητα Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού,

γ) στο Δήμο Μεταμόρφωσης,

δ) στο Δήμο Λυκοβρύσεως, νυν Δημοτική Ενότητα Λυκοβρύσεως του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης  και

ε) στο Δήμο Πεύκης νυν Δημοτική Ενότητα Πεύκης του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.

2) Στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (πρώην Νομός Αττικής) και ειδικότερα:

α) στο Δήμο Νέας Χαλκηδόνος, νυν Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνος του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και

β) στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, νυν Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου σε όλες τις ανωτέρω περιοχές ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2664/1998 για τη σύνταξη και καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία, καθώς και για τη συζήτηση αγωγών ενώπιον των Δικαστηρίων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας