Ανακοίνωση Συντονιστικής-2019-Καταγραφή προβλημάτων με Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 08.10.2019 ενημέρωσης της Συντονιστικής Επιτροπής Σ.Σ.Ε. για τα αποτελέσματα της συνάντησης των μελών της με τη νέα Διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, που έλαβε χώρα στις 07.10.2019, και προκειμένου να υλοποιηθούν οι ενέργειες που συμφωνήθηκαν κατά την ανωτέρω συνάντηση, παρακαλούμε διά των μελών σας να προβείτε μέχρι τις 16.10.2019 στην καταγραφή των γενικών και σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας και συγκεκριμένα στις σχέσεις μας με τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, συνοδευόμενη από προτεινόμενες λύσεις.

Παρακαλούμε στην τήρηση του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να είμαστε συνεπείς και αποτελεσματικοί προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που είναι η αναζήτηση μόνιμων και αποτελεσματικών λύσεων προς διευκόλυνση της καθημερινότητάς μας στις σχέσεις μας με τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας