Ανακοίνωση Συντονιστικής-2019-Προβλήματα με την έκδοση βεβαίωσης καταβολής φόρου ΦΜΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Όπως θα έχετε ήδη παρατηρήσει, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει δυσχέρεια στην έκδοση της βεβαίωσης καταβολής του φόρου Φ.Μ.Α. από το σύστημα του TAXIS. Κατόπιν σχετικού ερωτήματός μας, το Υπουργείο Οικονομικών μας ενημέρωσε ότι η δυσχέρεια στην έκδοση της σχετικής βεβαίωσης οφείλεται σε δυσλειτουργία του συστήματος ΔΙΑΣ που χρησιμοποιούν οι ελληνικές τράπεζες, η οποία επικεντρώνεται κυρίως σε πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Εθνική Τράπεζα στην μεταφορά των συγκεκριμένων καταβολών Φ.Μ.Α. στο σύστημα TAXIS. Το αρμόδιο Υπουργείο μας διαβεβαίωσε ότι αρχές της επόμενης εβδομάδας το συγκεκριμένο πρόβλημα θα έχει επιλυθεί και η όποια δυσχέρεια στην έκδοση της βεβαίωσης καταβολής του φόρου Φ.Μ.Α. από το σύστημα του TAXIS θα έχει αρθεί.

Επιπλέον, και ως προς το ζήτημα της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης ΦΜΑ από 01.12.2019, όπως διέρρευσε στον ηλεκτρονικό Τύπο, σας ενημερώνουμε ότι ουδεμία επίσημη πληροφόρηση έχουμε από το αρμόδιο Υπουργείο.

Σας υπενθυμίζουμε δε ότι πριν την έναρξη εφαρμογής της ως άνω ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής της δήλωσης ΦΜΑ, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση της ΣΕΣΣΕ από το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο θα διοργανώσει ειδικά ενημερωτικά σεμινάρια για το σύνολο των συμβολαιογράφων της Χώρας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: