Επείγουσα Ανακοίνωση Συλλόγου-2019-Χορήγηση ψηφιακών υπογραφών από το Σύλλογο

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ψηφιακών υπογραφών από το Σύλλογο

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Ο Σύλλογος συνήψε σύμβαση με την εταιρεία Optis S.A. για την προμήθεια πιστοποιητικών (USB Tokens) ψηφιακών υπογραφών, τα οποία και πρόκειται να σας χορηγήσει. Προηγούνται όσοι συμβολαιογράφοι έχουν πιστοποιηθεί για τη σύσταση εταιρειών ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Γ.Ε.ΜΗ,, καθώς υποχρεούνται να κάνουν χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής για την ολοκλήρωση των σχετικών υπηρεσιών.

Μπορείτε να παραλάβετε το USB Token με την προσωπική ψηφιακή υπογραφή σας από 11/12/2019 (10:00–17:00) στο κτίριο του Συλλόγου επί της οδού Γ. Γενναδίου 4 (1ος όροφος).

Στην παρούσα Ανακοίνωση επισυνάπτονται:

α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών προς την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας και τον Αριθμό Σειριακού ΑΔΔΥ του USB Token που θα σας χορηγηθεί, και θα προσκομίσετε σε ΚΕΠ για να την υποβάλλετε.

και β) σχετικές οδηγίες για την υποβολή του αιτήματος για ψηφιακό πιστοποιητικό, τις οποίες καλό θα είναι να διαβάσετε, ώστε να απευθύνετε όποιες τυχόν απορίες έχετε στο προσωπικό της OPTIS όταν θα προσέλθετε για την παραλαβή του USB Token.

Για τη χρήση των ψηφιακών υπογραφών θα επακολουθήσει σεμινάριο μόλις παραλάβουν όλοι τα USB Tokens.

Σημειωτέον, για όσους έχουν ήδη κληθεί με προηγούμενη ανακοίνωση για την παραλαβή του USB Token τους, η παρούσα Επείγουσα Ανακοίνωση καταργεί κάθε σχετική προηγούμενη.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης