Εγκύκλιος Συντονιστικής 1 2020-Στατιστικοί Πίνακες συμβολαιογραφικών πράξεων-ΕΛΣΤΑΤ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’ αριθμ. πρωτ. 316/10-1-2019 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), με θέμα «Αποστολή και συμπλήρωση στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών, έτους 2019». Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο έγγραφο αυτό, οφείλετε μέχρι 31-3-2020 να αποστείλετε συμπληρωμένο το συνημμένο πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων στη Διεύθυνση Στατιστικών Δικαιοσύνης, σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου c.spanoudaki@statistics.gr. Ο πίνακας επισυνάπτεται σε δύο (2) μορφές, για να επιλέξετε τη συμπλήρωση με το χέρι (.pdf) ή ηλεκτρονικά (.xls).

Επισημαίνεται, ότι από το 2018 ο πίνακας συμβολαιογραφικών πράξεων έχει επικαιροποιηθεί ως προς τα σύμφωνα  συμβίωσης και τις λύσεις τους, τις συναινετικές λύσεις γάμου και τις αναγνωρίσεις τέκνων. Κατά συνέπεια, ελέγξτε προσεκτικά πριν τη συμπλήρωση, ότι χρησιμοποιείτε το σωστό έντυπο.

Για διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το αρμόδιο Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στα τηλέφωνα 213-1352768 (κα. Χρ. Σπανουδάκη) και 213-1352135 (κα. Δήμητρα Αθανασοπούλου).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας