Ανακοίνωση Συλλόγου-2020-Αποχή Συμβολαιογράφων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αναμένοντας το πρακτικό της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης, το οποίο δεν έχει κατατεθεί ακόμα στο πρωτόκολλο του Συλλόγου, σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 09.01.2020 απέχουμε από κάθε πράξη μεταβίβασης ακινήτου και κάθε πράξη που απαιτεί την προσάρτηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και την υποβολή δηλώσεων  φόρου μεταβίβασης ακινήτου είτε εξ επαχθούς είτε εκ χαριστικής αιτίας και κληρονομιάς και από τη διαδικασία διεξαγωγής πλειστηριασμών, μέχρι τις 26.01.2020, ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή την 02.02.2020 εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση.

                                                                        Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

      Γεώργιος Ρούσκας                                                               Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: