Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Τροπολογία ανααστολής διατάξεων Ν4646/2019

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

σας αποστέλλουμε για να λάβετε γνώση την κατατεθείσα τροπολογία στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία : α) αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του Ν. 4646/2019 έως την 30/06/2020 με αναδρομική ισχύ από την 12η Δεκεμβρίου 2019 και β) τροποποιείται το άρθρο 36 του ιδίου νόμου και πλέον δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο από τη χρήση ανακριβούς πιστοποιητικού εφόσον δεν προκύπτει απώλεια φόρου, ως και  ότι ο προσδιορισμός της φορολογικής ταυτότητας του ακινήτου περιορίζεται σε εκείνα μόνο τα στοιχεία του Ε9 που επιδρούν στον ορθό υπολογισμό του φόρου, όπως αυτά σας είχαν ήδη ανακοινωθεί με τις με αριθμό πρωτ. 57/13-01-2020 και 84/15-01-2020 ανακοινώσεις του Συλλόγου μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας