Ανακοίνωση Συλλόγου 2020-Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 26.01.2020

ΘΕΜΑ: Oι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 26-1-2020 και το Πρακτικό του Προέδρου αυτής

 Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς πλήρη ενημέρωσή σας, το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της 26-1-2020, το οποίο εμπεριέχει τις αποφάσεις αυτής, όπως συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τον πρόεδρο αυτής, κ. Σταύρο Κουταλιανό, Συμβολαιογράφο Ρόδου.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: