Εγκύκλιος Συντονιστικής 41/2015 – Διαβίβαση εγγράφου ΕΚΧΑ ΑΕ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ως τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης της τηρούμενης κτηματολογικής βάσης του Δήμου Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης (νυν Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας), έχει ορισθεί η Τετάρτη 01-07-2015.

Από την επομένη της ημερομηνίας αυτής και μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, θα ισχύσει η εφαρμογή των διαδικασιών των νόμων 2308/1995 και 2664/1998(Α.Π. 1517285/ΔΛΚ 475/24-06-2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

• Σημειώνεται ότι το ως άνω έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε., δεν διαβιβάζεται με την παρούσα, μπορείτε όμως να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.enotariat.gr στην υποκατηγορία του “μενού” Συναφείς Κρατικές Υπηρεσίες- Εθνικό Κτηματολόγιο – ΕΚΧΑ Α.Ε. ή απλά πατώντας εδώ.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας