Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Παρουσίαση Powerpoint για τον Ασφαλιστικό Νόμο 4670/2020

Θέμα: Παρουσίαση Powerpoint σχετικά με τον Ασφαλιστικό Νόμο 4670/2020

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 9/2020 της Συντονιστικής Επιτροπής, σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Συλλόγου, για καλύτερη ενημέρωσή σας, ως συνημμένο της προαναφερθείσας Εγκυκλίου, η παρουσίαση Powerpoint του Νομικού Συμβούλου ΣΣΕΑΠΑΔ σε ασφαλιστικά θέματα κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρου από το σχετικό Σεμινάριο της 26-2-2020. Μπορείτε να την κατεβάσετε από το σύνδεσμο:

https://enotariat.gr/?p=6272&download=6277.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας