Ανακοίνωση Συντονιστικής 12-3-2020 – Ασφαλ. Εισφορές ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Θέμα: «Καταληκτική ημερομηνία για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 9/2020 Εγκυκλίου της ΣΕΣΣΕ σας υπενθυμίζουμε ότι αύριο, ημέρα Παρασκευή, 13-03-2020 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.

Επίσης υπενθυμίζουμε, ότι η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται μέσω του ιστότοπου https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml, με την χρήση των κωδικών του TAXIS και του ΑΜΚΑ. Πρόσβαση στον ιστότοπο αυτό έχουμε και από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ https://www.efka.gov.gr/epilego/.

Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική και η επιλογή θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος 2020.

Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη, όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

Όσοι από εμάς δεν επιλέξουμε ασφαλιστική κατηγορία, κατατασσόμαστε υποχρεωτικά στη πρώτη.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας