Ανακοίνωση Συλλόγου-Αναστολή εργασιών Ειρηνοδικείου Αθηνών

ΘΕΜΑ: Αναστολή Εργασιών Ειρηνοδικείου Αθηνών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. Ε.Π.11/13.03.2020 εξαιρετικά επείγουσα ανακοίνωσή της η Γραμματεία του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών ενημερώνει ότι μέχρι εκδόσεως νεωτέρας ανακοίνωσης δεν θα λειτουργεί καμία υπηρεσία του Ειρηνοδικείου.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                            Θεόδωρος Χαλκίδης