«Παράταση της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, η δημοσίευση της οποίας αναμένεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποφασίστηκε η παράταση της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020. Το κείμενο τηςσχετικής απόφασης επισυνάπτεται στη παρούσα, όπως έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Μεταξύ άλλων στο άρθρο τέταρτο της ανωτέρω απόφασης προβλέπεται ότι αναστέλλονται από τις από 28.3.2020 έως και 10.4.2020 οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.

Αναμένουμε το σχετικό ΦΕΚ, το οποίο και θα σας αποσταλεί.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης