Ανακοίνωση Συλλόγου 30-3-2020 – Παράταση Ασφαλ. Εισφορών κ.λπ.

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων – Ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, και ειδικότερα στο άρθρ. 8 της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, που αφορούν αναστολή της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στις 27.03.2020 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄ 1077) η επισυναπτόμενη στην παρούσα υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/27.03.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων καθώς και την ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω επαγγελματικών ομάδων, στις οποίες συμπεριλαμβανόμαστε και οι συμβολαιογράφοι (ΚΑΔ 69.10). Με την ίδια ως άνω απόφαση αναστέλλεται μέχρι και 31.08.2020 η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                          Θεόδωρος Χαλκίδης