Ανακοίνωση Συλλόγου – Η διαδικασία χορήγησης ψηφιακών υπογραφών βήμα-βήμα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ψηφιακών υπογραφών από το Σύλλογο (Η διαδικασία βήμα-βήμα)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Σε συνέχεια της από 11-12-2019 Επείγουσας Ανακοίνωσης του Συλλόγου και μετά από τρεις ημέρες χορήγησης των ψηφιακών υπογραφών και εντοπισμού σχετικών προβλημάτων, σας ενημερώνουμε ότι, για την αποφυγή ταλαιπωρίας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

            1.- Καλείτε στο Σύλλογο (τηλ: 210-3307450 εσωτ. 452, ειδικά όμως  για την περίοδο από 17/12 έως 19/12 θα μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από το εσωτ. 466) για να λάβετε τηλεφωνικά τον Αριθμό Σειριακού ΑΔΔΥ (που αντιστοιχεί στην ψηφιακή υπογραφή σας), τον οποίο και θα συμπληρώσετε στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών (που έχετε λάβει με την από 11-12-2019 Ανακοίνωση).

            2.- Ακολουθείτε τις λεπτομερείς Οδηγίες (που έχετε λάβει με την παραπάνω από 11-12-2019 Ανακοίνωση), για να εγγραφείτε στη Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ με τους κωδικούς του TaxisNet (εκτός εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι). Θα λάβετε από το ΕΡΜΗΣ όνομα χρήστη, το οποίο θα συμπληρώσετε επίσης στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.

            3.- Υποβάλλετε (όχι το γνήσιο της υπογραφής) σε ΚΕΠ την αίτηση  – υπεύθυνη δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών προς την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου και λαμβάνετε αποδεικτικό υποβολής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.

4.- Κατόπιν, προσέρχεστε στον Σύλλογο (1ος όροφος) από 9.00 έως τις 17.00 με τους κωδικούς TaxisNet, για να παραλάβετε το USB token, εφόσον εγκατασταθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

5.- Στην παρούσα Ανακοίνωση επισυνάπτονται λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της ψηφιακής σας υπογραφής μέσω ειδικού προγράμματος, το οποίο θα πρέπει να κατεβάσετε με τον κωδικό χρήσης σας από τον ιστότοπο του Συλλόγου (https://enotariat.gr/?page_id=5987). (Σημ. Οι κωδικοί χρήσης της ιστοσελίδας χορηγούνται από την εταιρεία CLEVERMEDIA (τηλ: 210-7247506), που διαχειρίζεται τον ιστότοπο και όχι  από τον Σύλλογο).

Για την παραλαβή του USB token γίνονται δεκτές εξουσιοδοτήσεις, θα πρέπει  όμως όποιος παραλαμβάνει να γνωρίζει τους κωδικούς TaxisNet του εξουσιοδοτούντα για την ολοκλήρωση της έκδοσης των πιστοποιητικών στο ΕΡΜΗΣ.

Για τη χρήση των ψηφιακών υπογραφών θα επακολουθήσει σεμινάριο μόλις παραλάβουν όλοι τα USB Tokens.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης