Εγκύκλιος Συντονιστικής 22/2015 – Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαθηκών-ARERT

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από τις αρχές του χρόνου η Ελληνική Συμβολαιογραφία είναι μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικτύου Μητρώων Διαθηκών (Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires -ARERT), που αποτελεί ένα  σωματείο  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την διευκόλυνση της ανεύρεσης των διατάξεων τελευταίας βούλησης στα αλλοδαπά μητρώα διαθηκών, μέσω της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού δικτύου σύνδεσης των εθνικών μητρώων διαθηκών. Η παραπάνω Ένωση συστάθηκε με πρωτοβουλία των Συμβολαιογράφων της Ευρώπης (CNUE) και δραστηριοποιήθηκε έντονα μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έλαβε δε σχετική χρηματοδότηση για την υλοποίηση  προγραμμάτων, με σκοπό την έρευνα των συστημάτων των διατάξεων τελευταίας βούλησης και την επίτευξη της σύνδεσης των εθνικών μητρώων διαθηκών.

H ARERT, – η οποία αριθμεί δεκαεννιά κράτη-μέλη, που εκπροσωπούνται από τους εθνικούς συμβολαιογραφικούς συλλόγους και δύο κράτη-εταίρους, που εκπροσωπούνται από τις υπηρεσίες των κρατικών αρχείων διαθηκών, – έχει επιδείξει ιδιαίτερα αξιόλογο έργο μέχρι σήμερα, καθώς πέτυχε να συνδέσει ηλεκτρονικά τα μητρώα αδημοσίευτων διαθηκών έντεκα χωρών, επίκειται δε σύντομα η σύνδεση και άλλων χωρών. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, είναι η δυνατότητα άμεσης εύρεσης  μίας διαθήκης, η οποία  έχει συνταχθεί σ’ ένα από τα κράτη-μέλη της ARERT, που έχουν πετύχει την ηλεκτρονική διασύνδεση των μητρώων τους.

Η Ελλάδα, μη διαθέτοντας μητρώο διαθηκών, εντάχθηκε στο πρόγραμμα «RERT light για υποβολή ερωτημάτων», που της επιτρέπει να λαμβάνει πληροφορίες από τις ηλεκτρονικά συνδεδεμένες μεταξύ τους χώρες, χωρίς να έχει αντίστοιχη υποχρέωση παροχής  πληροφοριών. Ειδικότερα, ο έλληνας συμβολαιογράφος θα έχει το δικαίωμα υποβολής ερωτήματος σε σχέση με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης ή άλλης διάταξης τελευταίας βούλησης συγκεκριμένου αποβιώσαντα,  στα ηλεκτρονικά συνδεδεμένα μεταξύ τους  κράτη-μέλη της ΑRERT. H σχετική απάντηση θα είναι άμεση (συνήθως εντός 24 ωρών) και σε περίπτωση εύρεσης διάταξης τελευταίας βούλησης, θα υποδεικνύεται και η αρχή, στην οποία είναι κατατεθειμένη αυτή. Εννοείται ότι και σε περίπτωση ύπαρξης δημοσιευμένης διαθήκης θα υπάρχει η ίδια δυνατότητα εύρεσης αυτής.

Οι χώρες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα σήμερα να μας παρέχουν σχετικές πληροφορίες,  μέσω της ARERT, είναι οι παρακάτω: Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ολλανδία Εσθονία, Λετονία Λιθουανία, Ρουμανία και Ρωσία (μέσω του αρχείου της Αγίας Πετρούπολης),  επίκειται δε σύντομα η δυνατότητα λήψης πληροφοριών και από άλλες χώρες. Η βάση δεδομένων για την υποβολή ερωτημάτων στην ARERT από την ελληνική συμβολαιογραφία είναι ήδη διαθέσιμη από την  17η Φεβρουαρίου 2015.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο υποβολής των ερωτημάτων  θα λάβετε σύντομα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης