Ανακοίνωση ΕΤΑΑ – Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 30/4/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την από 19.2.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α., η οποία επικύρωσε σχετική  απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Νομικών, η προθεσμία καταβολής των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών προς τα Ταμεία μας παρατείνεται μέχρι την 30η Απριλίου 2015 χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης