Αποστολή ερωτημάτων προς τη Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να απευθύνετε τα ερωτήματά σας προς τη Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου, στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

varachoviti@notariat.gr  και gpoulios@notariat.gr

  Με τιμή

  Ο Πρόεδρος

   Γεώργιος Ρούσκας