Ανακοίνωση Συλλόγου 28-7-2020 – Σχετικά με τη διαμαρτυρία των μελών της μειοψηφίας Δ.Σ. του Συλλόγου

ΘΕΜΑ: Για τη διαμαρτυρία της μειοψηφίας του Δ.Σ. του Συλλόγου

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω, για ενημέρωσή σας, το ηλεκτρονικό μήνυμα που στάλθηκε στη μειοψηφία του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Γεώργιο Ρούσκα, αναφορικά με τη διαμαρτυρία των μελών που την απαρτίζουν, σχετικά με τη ματαίωση της Γ.Γ. του Συλλόγου μας με απόφαση ΕΟΔΥ.

Κύριοι «συνάδελφοι»

Σε συνέχεια της από 24/7/2020 επιστολής σας, με την οποία καταγγέλλετε μεθοδεύσεις από πλευράς ΕΟΔΥ και της πλειοψηφίας του Δ.Σ. για τη ματαίωση της Γ.Σ. του Συλλόγου μας, σας καλούμε και σας προκαλούμε να προσκομίσετε κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο συνάγεται το αβίαστο συμπέρασμά σας. Σας (προ)καλούμε επίσης να αιτηθείτε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία σας, με τα οποία σπιλώνετε ανερυθρίαστα δημόσιους οργανισμούς και συναδέλφους σας.

Αναμένοντας, μετά από τέσσερις ημέρες, τα «αποδεικτικά» στοιχεία που ισχυρίζεστε διαδικτυακά ότι έχετε, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι «Ντροπή!».

Για την πλειοψηφία του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Επίσης, σας αποστέλλουμε ως συνημμένο έγγραφο την από 24/7/2020 επιστολή της μειοψηφίας του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, για να λάβετε γνώση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας