Ανακοίνωση Συντονιστικής 29-7-2020 – Συνάντηση Προέδρου ΣΕΣΣΕ με Υπουργό Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: Συνάντηση του Προέδρου της ΣΕΣΣΕ με τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σήμερα, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συνάντηση του Προέδρου της ΣΕΣΣΕ κ. Γεωργίου Ρούσκα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα.

Η ως άνω συνάντηση διεξήχθη στο πλαίσιο της συνεργασίας της ελληνικής συμβολαιογραφίας με το αρμόδιο για τα θέματα που την αφορούν Υπουργείο.

Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στους πλειστηριασμούς, τη συνδρομή της ελληνικής συμβολαιογραφίας στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, την τροποποίηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων, καθώς και τα προβλήματα που ανακύπτουν καθημερινά από τη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων.

Η συζήτηση διεξήχθη σε άριστο κλίμα, και τα δύο μέρη δεσμεύτηκαν, εν όψει των αλλαγών που δρομολογούνται από την ελληνική Πολιτεία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να επαναλάβουν παρόμοιες συναντήσεις στο άμεσο μέλλον.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας