Έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων.