ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Κ.ΛΠ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

   Ολοι οι συνταξιούχοι που έλαβαν κουρεμένα αναδρομικά  έχουν τη δυνατότητα να  υποβάλουν στον e –ΕΦΚΑ αίτηση θεραπείας,καθώς η μη υποβολή της θεωρείται ως αποδοχή της απόφασης που στέρησε από τους συνταξιούχους τα αναδρομικά από τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα για  το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο 2015 έως τον Μάιο 2016.Με την αίτηση  οι συνταξιούχοι μπορούν να ζητήσουν:

Την πλήρη εφαρμογή της απόφασης 1439/2020  ΟλΣτΕ  που διέταξε τον e-ΕΦΚΑ να καταβάλει στους συνταξιούχους τα αναδρομικά 11 μηνών (Ιούνιος 2015-Μάιος 2016) από τις περικοπές τόσο στην κύρια και επικουρική σύνταξη καθώς και των Δώρων για το ίδιο διάστημα.

Την καταβολή του ποσού για την επικουρική σύνταξη και των δώρων   για το χρονικό διάστημα  11 μηνών  ήτοι από Ιουνίου 2015 μέχρι Μαϊου 2016.

Την έκδοση νέου εκκαθαριστικού της σύνταξης με όλα τα ποσά που δικαιούνται για το χρονικό διάστημα των 11 μηνών σύμφωνα με την υπ’ αριθ.1439/2020 απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ,προκειμένου  να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Οσοι συνταξιούχοι έχουν κάνει αγωγές ,είναι καλυμμένοι ,θα λάβουν αυτά τα οποία θα τους καταβληθούν που θα αφορούν περικοπές κύριας σύνταξης και από κει  πέρα θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις  τους για ό,τι δεν τους καταβληθεί,που  αφορά περικοπές του 11μήνου για δώρα,επικουρικές,κ.λπ.

    Εντός του Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e ΕΦΚΑ η διαδικασία για τη χορήγηση  των αναδρομικών ποσών των συνταξιούχων που έχουν αποβιώσει στους δικαιούχους κληρονόμους τους.

   Ο e ΕΦΚΑ έχει θέσει σε λειτουργία μία νέα εφαρμογή μέσω της οποίας  ο συνταξιούχος  μπορεί να δει και να εκτυπώσει  το δικό  του Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων.Ηνέαεφαρμογή είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του   e ΕΦΚΑ ( www.efka.gov.gr.)   

                                                         ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ