Ανακοίνωση Συλλόγου 25-11-2020 – Μείωση ενοικίου

ΘΕΜΑ: «Μείωση ενοικίου»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α΄ 227) ο N. 4753/2020 με τίτλο: «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του φοροτεχνικού συμβούλου του Συλλόγου, στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, μεταξύ άλλων προβλέπονται:

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020

  • Βάσει της απόφασης Α.1251/2020 οι Συμβολαιογράφοι (ΚΑΔ 69.10), έχουν δικαίωμα για τον μήνα Νοέμβριο να καταβάλλουν μειωμένο ενοίκιο κατά 40% για τις επαγγελματικές τους μισθώσεις .
  • Οι εργαζόμενοι για τους οποίους, η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή για τον μήνα Νοέμβριο, έχουν δικαίωμα να καταβάλλουν μειωμένο ενοίκιο κατά 40% για τις αστικές μισθώσεις της κύριας κατοικίας τους.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος τεθεί σε αναστολή και το μισθωτήριο της κύριας κατοικίας του είναι στο όνομα του/της συζύγου, αυτός θα δικαιούται και σε αυτή την περίπτωση την μείωση ενοικίου.

  • Τέλος, δικαίωμα μείωσης ενοικίου έχουν και οι φοιτητές που ενοικιάζουν φοιτητική κατοικία αρκεί η σύμβαση εργασίας ενός εκ των γονέων να έχει τεθεί σε αναστολή.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων από το μειωμένο μίσθωμα κατά 40% , θα λάβουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα δηλώσουν στο taxis , ποσό ίσο με το ήμισυ του μισθώματος που δεν έλαβαν .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Έστω ιδιοκτήτης ακινήτου που έχει ενοίκιο 1.000€ / μήνα και για τον μήνα Νοέμβριο θα εισπράξει 600€ επειδή ο μισθωτής δικαιούται μειωμένο μίσθωμα κατά 40%.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από τα 400€ που δεν θα εισπράξει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, τα 200€ θα του επιστραφούν στον τραπεζικό του λογαριασμό.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Για όσους είναι υπόχρεοι σε δήλωση Πόθεν Έσχες σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες πήραν παράταση μέχρι και 28/02/2021.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: