Ανακοίνωση – εγχειρίδιο ερωταπαντήσεων ΓΓΔΕ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Χρήσιμο εργαλείο για την καθημερινή φορολογική πρακτική αποτελεί το εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνση Οργάνωσης, Τμήμα Δ’-Υποθέσεων Πολιτών, το οποίο και σας κοινοποιούμε.

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης