Ανακοίνωση ΕΝΦΙΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων σας ενημερώνουμε ότι όπως μας πληροφόρησαν ενταλμένοι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών επίκειται η έκδοση απόφασης –εγκυκλίου για θέματα ΕΝ.Φ.Ι.Α. Υπενθυμίζουμε ότι από 1-1-2015 το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α που θα προσαρτάται και θα μνημονεύεται στα συμβόλαια θα  αναφέρεται στα 5 προηγούμενα έτη, ήτοι συμπεριλαμβανομένου του έτους 2014, για δε τα αγροτεμάχια για ένα έτος ήτοι το  2014.
Κατά το νόμο (άρθρο 54α Ν. 4174/2013) αλλά και κατά την άποψή μας το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α  απαιτείται κατά τη  σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης  ανεξάρτητα του χρόνου μεταγραφής της. Πλην όμως, με βάση την οδυνηρή   εμπειρία του πρόσφατου παρελθόντος και μέχρι την έκδοση της αναμενόμενης απόφασης-εγκυκλίου, συνιστούμε την εντός του έτους μεταγραφή των υπογραφομένων πράξεων προς αποφυγή ταλαιπωρίας αλλά και την εξασφάλιση της ασφάλειας των συναλλαγών.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης