Ανακοίνωση – Παραδείγματα για αμοιβή συμβολαιογράφων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 90/02-12-2014 εγκυκλίου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας και με αφορμή ερωτήματά σας, σας παραθέτουμε τρία (3) χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής του περιεχομένου του διαβιβασθέντος με αριθμό Γ.Δ.Φ.Δ. 1158078/28-11-2014 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών (Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γεν. Δν/νση Φορολογικής Διοίκησης, Δ/νση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής & Νομοθεσίας), με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι»
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω παραδείγματα:
Α) Κρατικό Συμβόλαιο
Συμβολαιογράφος εισπράττει αναλογική αμοιβή 1000,00 Ευρώ επιπλέον Φ.Π.Α 230,00 Ευρώ. Για την αμοιβή αυτή αποδίδει στο Τ.Ν. 90,00 Ευρώ και στο Τ.Α.Σ 60,00 Ευρώ και καταθέτει στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο 850,00 Ευρώ.
Β) Τραπεζικό Συμβόλαιο
Συμβολαιογράφος εισπράττει 1000,00 Ευρώ επιπλέον Φ.Π.Α. 230,00 Ευρώ. Για την αμοιβή αυτή αποδίδει στο Τ.Ν. 90,00 Ευρώ και στο Τ.Α.Σ 272,50 Ευρώ, στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο 578,00 Ευρώ.

 

Γ) Τραπεζικό Συμβόλαιο-Πλειστηριασμός – Περίληψη Κατακυρωτικής Έκθεσης
Συμβολαιογράφος εισπράττει αναλογική αμοιβή 1000,00 Ευρώ επιπλέον Φ.Π.Α 230,00 Ευρώ. Για την αμοιβή αυτή αποδίδει στο Τ.Ν 90,00 Ευρώ και στο Τ.ΑΣ. 272,50 Ευρώ ενώ αποδίδει στο Σύλλογο 510,00 Ευρώ.
Για τα ως άνω ποσά που αποδίδει ο συμβολαιογράφος στο Σύλλογο δεν γίνεται παρακράτηση.
Επισημαίνεται ότι με τη μη παρακράτηση του 20% μόνο επί των αποδοτέων στο Σύλλογο δικαιωμάτων, δεν επιλύεται ολοσχερώς το πρόβλημα καθόσον παραμένει η άνω παρακράτηση στις ασφαλιστικές εισφορές του Τ.Α.Σ. και Τ.Ν..
Για το λόγο αυτό θα επανέλθουμε άμεσα για την επίλυση και αυτού του θέματος.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης