Εγκύκλιος Συντομιστικής 88/2014 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1237

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1237/11.11.2014 με θέμα «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014» του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης