Εγκύκλιος Συντονιστικής 84/2014 – Διαβίβαση εγγράφου Υπουργείου Οικονομικών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.15Β 1143684 ΕΞ.2014/20-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γεν. Δν/νση Φορολογικής Διοίκησης, Δ/νση Βιβλίων & Στοιχείων (15η), με θέμα: «Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων, στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, που υποβάλλονται από 1.1.2014».

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης