Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 16-9-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-) Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Ενημέρωση-λήψη απόφασης.
2-) Παρακράτηση φόρου επί της μικτής αμοιβής 20% του συμβολαιογράφου στα κρατικά-τραπεζικά συμβόλαια (Ν.4093/2012, άρθρο 1, ΠΟΛ.1004/4.1.2013).
3-) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για θέματα Κτηματολογίου.
4-) Επικαιροποίηση μνημονίου για τις υποχρεώσεις Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών για τους συμβολαιογράφους. Ενημέρωση για τις εξελίξεις.
5-) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τη λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.
6-) Γενική ενημέρωση για τους ελέγχους στα Κτηματολογικά Γραφεία που διενεργήθηκαν μέχρι τις 30.08.2014.
7-) Αντικατάσταση Η/Υ μητρώου, τριπλοτύπων, λογιστηρίου & γραφείου διεύθυνσης Συλλόγου και αναβάθμιση λογισμικού.
😎 Υπηρεσιακά σημειώματα.
9-) Αιτήσεις.
10-) Βοηθήματα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης