Ανακοίνωση Συντονιστικής 19-4-2021 – Πρόσβαση & έρευνα στα αρχεία του Κτηματολογίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσβαση και έρευνα στα στοιχεία του Κτηματολογίου»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την υπ’ αριθμ. 11206 ΕΞ 2021/15.04.2021 απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Επικρατείας (Β’ 1539), με τίτλο «Καθορισμός του τρόπου πιλοτικής λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, των όρων και των δικαιούμενων προσώπων για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία κατά την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2664/1998», οι συμβολαιογράφοι αποκτούμε άνευ οιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος θέαση και δυνατότητα έρευνας στα στοιχεία του Κτηματολογίου στο σύνολο των κτηματογραφημένων περιοχών της χώρας, όπου έχουν περαιωθεί οι εργασίες κτηματογράφησης και έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, και ειδικότερα στις κτηματολογικές εγγραφές και στοιχεία που αφορούν στο δικαίωμα της κυριότητας και δουλείας, στην απεικόνιση του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα, καθώς και στα αντίστοιχα αρχεία των τίτλων.

Η αναζήτηση ενεργοποιείται, ενδεικτικά, είτε με την εισαγωγή στοιχείων του ακινήτου για το οποίο διενεργείται η αναζήτηση, όπως π.χ. ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ή η ακριβής διεύθυνση, είτε με την εισαγωγή στοιχείων που αφορούν το δικαιούχο του εγγραπτέου δικαιώματος, ή με άλλο πρόσφορο τρόπο και κριτήρια σύνθετης αναζήτησης, όπως παρέχονται στην εφαρμογή.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από το σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/ktematographese/uperesies-ktematologiou-gia-sumbolaiographous, πατώντας στο κουμπί «ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» και χρησιμοποιώντας τους ίδιους κωδικούς που έχετε για την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων στο Κτηματολόγιο.

Με την ανωτέρω απόφαση ικανοποιήθηκε ένα μακροχρόνιο πάγιο αίτημα της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας, για το οποίο αγωνιστήκαμε, ενώ βήμα–βήμα υλοποιείται η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Πολιτείας, που θα επιφέρει ταχύτητα στη διεκπεραίωση της συναλλαγής και εξοικονόμηση πόρων και στον συμβολαιογράφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας