Παρουσίαση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.)

Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της παρουσίασης της εφαρμογής ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.) και της σχετικής ενημέρωσης, που έλαβαν χώρα στις αρχές Απριλίου από την ΑΑΔΕ προς τα μέλη Δ.Σ. των συμβολαιογραφικών συλλόγων της χώρας, θα πραγματοποιηθεί ανάλογη παρουσίαση της εφαρμογής σε όλα των μέλη των συλλόγων. Μετά την ως άνω ενημέρωση, η Ελληνική Συμβολαιογραφία οφείλει να εκφέρει τις απόψεις της αναφορικά με τη λειτουργικότητα του συστήματος, τη βελτίωση της εφαρμογής, ή ακόμα και την αιτιολογημένη απόρριψη στοιχείων αυτής ή και του συνόλου της. 

Προσκαλείσθε, λοιπόν, την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ., στη  διαδικτυακή ενημέρωση από εκπροσώπους της ΑΑΔΕ της εφαρμογής της «ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων – Δήλωση Φ.Μ.Α.» (υπ’ αριθμ. 1031/2021 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ) σε όλα τα μέλη των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω live streaming από το σύνδεσμο https://enotariat.gr/?page_id=124 στον ιστότοπο του ΣΣΕΑΠΑΔ. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, τα μέλη του ΣΣΕΑΠΑΔ θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που ήδη έχουν για σύνδεση στον άνω ιστότοπο. Για όσους συνάδελφους – μέλη των λοιπών συμβολαιογραφικών συλλόγων δεν έχουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ή για όσα μέλη του ΣΣΕΑΠΑΔ τους έχουν ξεχάσει, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

(α) Νέοι χρήστες: Για να αιτηθείτε κωδικό, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αίτημα για κωδικό στο email info@clevermedia.gr. Η χορήγηση νέου κωδικού θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη 22/4/2021 και ώρα 12:00, διότι δεν είναι δυνατό να εκδοθεί νέος κωδικός την τελευταία στιγμή.

(β) Παλαιοί χρήστες: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, στη σελίδα εισόδου υπάρχει επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» ή “Forgot my password”. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες ανάκτησης και δημιουργίας νέου κωδικού.

Την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου, θα πρέπει να συνδεθείτε νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας έναρξης, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός συνδέσεων στο σύστημα. Έχει παρατηρηθεί ότι, κατά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο πέφτει συχνά το σύστημα από το φόρτο των επισκέψεων. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο. Θα πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά και μετά να ξαναπροσπαθήσετε να συνδεθείτε.

Για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με email στο info@clevermedia.gr.

Επισημαίνεται, ότι μετά την ανωτέρω παρουσίαση, θα συνέλθει η αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των συμβολαιογραφικών συλλόγων Ομάδα Εργασίας, η οποία άμεσα θα παρουσιάσει τις απόψεις της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας προς την ΑΑΔΕ, σύμφωνα και με το από 15-4-2021 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, το οποίο –προς γνώση– σας, συγκοινωποιείται με την παρούσα Ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας