Ανακοίνωση Συλλόγου 22-4-2021 – Αναστολή λειτουργίας του Καταστήματος Πειραιά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (23-4-2021 & 26-4-2021)

ΘΕΜΑ: «Αναστολή λειτουργίας του Καταστήματος Πειραιά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (23-4-2021 & 26-4-2021)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι αναστέλλεται η λειτουργία του Καταστήματος Πειραιά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων την Παρασκευή 23-4-2021 και Μεγάλη Δευτέρα 26-4-2021 λόγω μεταστέγασης. Από Μεγάλη Τρίτη 27-4-2021, το Κατάστημα θα επαναλειτουργήσει κανονικά στη νέα του διεύθυνση επί της Πλατείας Κοραή, Δραγάτση 12. Για επείγουσες περιπτώσεις κατά τις ημέρες αναστολής, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από την Κεντρική Υπηρεσία  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Ακαδημίας 40, Αθήνα), σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα έγγραφο.

Με τιμή

    O Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                           Θεόδωρος Χαλκίδης