Επιστημονικό Σεμινάριο στη Σόφια Βουλγαρίας στις 26 Σεπτεμβρίου 2014

«ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ»
Επιστημονικό Σεμινάριο στη Σόφια Βουλγαρίας στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 στο ξενοδοχείο «Sheraton Sofia Hôtel Balkan»

 

Διοργανωτές:
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβολαιογραφικών Μελετών και Ερευνών (I.R.E.N.E.) και ο Εθνικός Συμβολαιογραφικός Σύλλογος της Βουλγαρίας.
Με την υποστήριξη όλων των βουλγαρικών Συμβολαιογραφικών Συλλόγων.

 

Θέμα:
Ο Κανονισμός 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημοσίων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου.

 

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής:

Antonia Koeva, Συμβολαιογράφος Βουλγαρίας, Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβολαιογραφικού Ινστιτούτου (I.R.E.N.E.).

 

Συντονίστρια:

Σοφία Μουρατίδου, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβολαιογραφικού Ινστιτούτου (I.R.E.N.E.).