Ανακοίνωση Συντονιστικής 24-5-2021 – Κτηματολόγιο Αθηνών – Εξυπηρέτηση από Γραφείο Κτηματογράφησης Αθήνας

ΘΕΜΑ: «Κτηματογράφηση Δήμου Αθηναίων – Εξυπηρέτηση Γραφείου Κτηματογράφησης Αθηνών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε στην παρούσα την από 21.05.2021 Επιστολή του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για την εξυπηρέτηση από το Γραφείο Κτηματογράφησης Αθήνας σχετικά με τη διαδικασία κτηματογράφησης των ακινήτων του Δήμου της Αθήνας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας